Piemeklēšanas kalkulators

Sijām

Solis m

Laidums m

Pastāvīgā kg/m2

Lietderīgā kg/m2

Lietojamības klase

Pielietojamais I beam

 • 240
 • 300
 • 350
 • 400
 • 450

Spārēm

Solis m

Laidums m

Pastāvīgā kg/m2

Sniega slodze kg/m2

Slīpums, α °

Lietojamības klase

Pielietojamais I beam

 • 240
 • 300
 • 350
 • 400
 • 450

SIA I-beams ražo līmētas koka I tipa (dubultT) sijas. Šādas sijas sevi ir pierādījušas, kā neaizvietojamu būvmateriālu ēku celtniecībai Ziemeļamerikā un pamazām sāk iekarot arī Eiropas tirgu.

Lai pareizi aprēķinātu šo siju nepieciešamo daudzumu esam izveidojuši aprēķinu kalkulatoru, kurš jums palīdzēs ātri un ērti aprēķināt siju soli un tipu atkarībā no jūsu laiduma un slodzēm.

Kā lietot kalkulatoru:

  1. Jāievada laidumu.Pārseguma sijām tas ir tālākais attālums starp sienām uz kurām balstās sijas. Jumta spārēm tas ir horizontālais attālums (balsta vietu projekcija, parasti attālums starp asīm) starp sijas balsta vietām (pati sija ir garāka nekā šī projekcija, tas ir jo lielāks leņķis jo garāka sija).
  2. Jumta spārēm jāievada jumta slīpums.
  3. Jāievada soli. Solis ir attālums (pa centrālo asi) starp blakus esošām sijām.
  4. Var izmainīt pastāvīgo slodzi. Saskaņā ar normatīvu EN 1991 pastāvīgās slodzes aprēķina pēc grīdas/pārseguma/jumta konstrukcijas blīvuma, kuras pareizinātas ar drošuma koeficientiem, attiecīgi pēc EN 1990 „Konstrukciju projektēšanas pamati” drošuma koeficients pastāvīgām slodzēm – 1,35 un lietderīgajām – 1,5.
  5. Var izmainīt lietderīgo slodzi.Saskaņā ar normatīvu EN 1991 lietderīgās slodzes tiek pieņemtas pēc paredzētā pārseguma pielietojuma. Par lietderīgo slodzi pārsegumam dzīvojamām telpām var pieņemt 200 kg/m2, sniega slodzes attiecīgi tiek pieņemtas pēc LBN-003-1 “Būvklimatoloģija” 16.2 tabulas. Rīgā tas būs 125 kg/m2.

*Aprēķina kalkulatorā ir iekļauta aprēķina slodžu noteikšana ievērtējot drošuma koeficientus, kas attiecīgi pēc EN 1990 “Konstrukciju projektēšanas pamati” ir: pastāvīgām slodzēm – 1,35 un lietderīgajām – 1,5. Kalkulatorā jāievada slodzes, bez drošuma koeficienta ievērtēšanas.

*Pielietojamās slodzes būs atkarīgas no katras situācijas individuāli.

Kad visas iepriekš minētās ailes aizpildītas, var apskatīt rezultātu. Apakšā ir tabuliņa ar mūsu sortimentā esošām sijām. Ar zaļu krāsu iekrāsojas visas sijas, kuras drīkst pielietot, ar sarkanu, kuru nestspēja neatbilst jūsu uzdotajiem parametriem. Lai izmainītu rezultātu iesakām pamainīt siju soli.

 

Atbilstoši LVS EN 1995 pie 1. lietojamības klases pieskaitāma koka konstrukcija, kas atrodas apsildītā iekštelpā vai tam pielīdzināmā mitruma situācijā. Pie 1. lietojamības klases parasti var pieskaitīt arī siltumizolācijas slānī esošās konstrukcijas un sijas, kuru stiepto pusi aptver siltumizolācija (tātad arī spāres siltinātās jumta konstrukcijās)

Atbilstoši LVS EN 1995 pie 2. lietojamības klases pieskaitāma āra apstākļos esoša sausa koka konstrukcija. Konstrukcijai ir jāatrodas apjumtā un ventilētā telpā, tāpat tai ir jābūt arī labi aizsargātai no mitruma gan apakšā, gan sānos. Pie šīs izmantošanas klases parasti pieskaitāmas, piemēram, neapsildāmu bēniņu telpu koka konstrukcijas.