Lietošanas pamācības

Siju pielietojuma konstruktīvie mezgli.

 

Siju balstu paraugi:

 

Pieļaujamie caurumi sijās:

Sijas nosaukums Apaļa cauruma diametrs cm
 
5 10 15 20 25 30 35
 
I 240 45 92 150 N N N N
I 300 45 75 125 170 N N N
I 350 30 60 100 135 200 N N
I 400 30 45 90 120 150 240 N

 

Dažas lietas, ko nedrīkst darīt izmantojot šīs sijas: